HELSEFORUM FOR KVINNER 

Gjennom lavterskel trening og dialog skaper vi helsefremming og inkludering. Bedre helse gir bedre muligheter i hverdagen, i arbeid og utdanning, øker funksjonsevnen og bedrer livskvalitet.

Se hva som skjer

Meld deg på vårt nyhetsbrev