Ukeplan

Trykk her for å se ukeplan for 2018

Ukeplanen viser faste ukentlige aktiviteter som vanligvis holder seg stabilt i lengre perioder.

Trykk her for å se sommerplan 2018

I tillegg til ukeplanene har vi gratis temadager og turer som blir annonsert på plakater i lokalet, sms, facebook og nettside så langt vi klarer å få tid til.