Ukeplan

Se timeplanen for påsken 2019

Vi har åpent tre dager i påsken og stenger tidligere enn vanlig på onsdagen.

Se timeplanen fra januar 2019

Ukeplanen viser faste ukentlige aktiviteter som vanligvis holder seg stabilt i lengre perioder.

I tillegg til ukeplanene har vi gratis temadager og turer som blir annonsert på plakater i lokalet, sms, facebook og nettside så langt vi klarer å få tid til. 

Se timeplan for sommeren 2018