Spørsmål og svar

Her er noen spørsmål som vi ofte får:

Kan dere ha åpent flere kvelder og helg? jeg er på kurs om dagen.

Svar: Vi ønsker å gjøre det når det er mulig. I dag har vi desverre ikke kapasitet i forhold til bemanning av senteret. For å få til dette trenger vi flere ansatte og frivillige.

Finnes det Helseforum for kvinner andre steder?

Svar: ikke som vi vet om, men kontakt gjerne din kommune eller bydel i Oslo på tlf: 21802180 og spør om de har lignende aktiviteter eller sjekk www.oslo.kommune.no og finn din bydel.

Kan dere starte Helseforum for kvinner andre steder?

Svar: Vi har ikke kapasitet til det nå, men vi håper at det kan skje i fremtiden.

Jeg må ta med barnet mitt - kan dere ha barnepass?

Svar: Vi har desverre ikke midler til å ha barnepass på nåverende tidspunkt. Men vi håper å få det til i fremtiden. Vi anbefaler at man samarbeider med veninner eller andre som kan bytte på å passe barna.

Hvorfor bare for kvinner?

Svar: Vi fokuserer på ulike tema innen helse og livssituasjon som er spesielt for kvinner. Senteret er også et sted hvor man kan føle seg fri og trygg uavhengig av bakgrunn og hvilke opplevelser man har hatt i livet. Her kan man senke skuldrene og lettere dele erfaringer, knytte kontakt og bygge nettverk, samt å lettere kunne utfolde seg og styrke seg både psykisk og fysisk. Dette er viktige forutsetninger for å oppnå inkludering og sysselsetting.

Finnes det Helseforum for menn?

Svar: Ikke som vi vet om, men vi ser positivt på at et tilsvarende tilbud kan etableres for menn.