Samarbeid

Helseforum for kvinner har bredt samarbeid og samhandling med offentlige etater, kurs- og tiltaksarrangører, helsevesenet, arbeidsgivere, organisasjonsliv, forskere, høyskole, universitet m.m.

For å sende deltakere til Helseforum for kvinner ringer man og avtaler tid for en kort omvisning på ca. 30 min, eller ''full pakke'' med inntaksamtale og opplæring på treningsapparater, beregn inntil 2 timer. Instansen bestiller tolk ved behov. Det må være avklart på forhånd om hun betaler selv, eller om instansen skal betale for henne. 

Vi tar ikke imot helseopplysninger skriftlig, og man skal ikke sende henvisninger til oss. Det er et åpent tiltak. Deltakeren kan ved behov ta med seg relevant informasjon til oss for gennomsyn når hun kommer slik at vi kan gi et best mulig tilbud. Vi lagrer forøvrig ikke sensitiv informasjon, så denne får hun med seg tilbake.

Instanser som har inngått avtale med Helseforum skriver en bekreftelse på dette som deltakeren tar med seg til oss ved første samtale for registrering.

Vi tar imot gruppebesøk og gir omvisninger på forespørsel. Støttekontakt deltar uten vederlag.

Ta kontakt på post@helseforumforkvinner.no eller 21668234 / 2211570 for mer informasjon.

Helseforum for kvinner takker for støtte fra Oslo Kommune og Studieforbundet Solidaritet, samt ExtraStiftelsen i samarbeid med Mental Helse, og bidrag fra Stiftelsen Scheibler.