Samarbeid

Helseforum for kvinner samarbeider med organisasjoner, Nav, arbeids- og inkluderingsbedrifter, utdanningsinstitusjoner, helsevesenet og andre offentlige og private instanser.

Samarbeidet gjelder gjensidig rekruttering, aktiviteter, deling av erfaringer og kompetanse, oppfølging av deltakere, brukermedvirkning, utdanning, samt arbeidstrening og språktrening.

Vi tar imot gruppebesøk og gir omvisninger på forespørsel. 

Helseforum for kvinner takker for støtte fra Oslo Kommune Velferdsetaten, Gjensidige Stiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Anthonstiftelsen og Studieforbundet Solidaritet, samt bidrag fra Stiftelsen Scheibler.