Praktisk bistand

Helseforum for kvinner bistår deltakere på flere områder, gir nyttig samfunnsinformsjon og bidrar til å oppklare misforståelser.

Vi bistår deltakere med å lese og forstå brev samt bistår i kommunikasjon med det offentlige, kurs- og tiltaksarrangører, helsevesenet, arbeidsgivere, organisasjoner, skole, familie m.m.

Vi henviser til og samhandler med andre organisasjoner og instanser for å oppnå den beste løsning for den enkelte.

Videre trår vi til der det ikke finnes annen hensiktsmessig løsning.

Vi har informasjonsmateriell om andre organisasjoner og samfunnsinstanser med tema innenfor helse, samfunn, aktivitet og funksjonsnedsettelser på norsk og andre språk.