Norsk språktrening

Aktivitetene foregår på norsk. Vi bruker et enkelt språk og senteret er en trygg arena for å øve seg og praktisere norsk sammen med andre deltakere og våre medarbeidere.

Vi er også behjelpelige med å finne norskkurs og språkgrupper på internett og andre steder i samfunnet.

Vanligvis tilbyr vi norsk språkgrupper, noe som har blitt ekstra utfordrende etter korona på grunn av små lokaler. Vi arbeider med å tilpasse et språk tilbud med smittevern reglene.