Norsk språktrening

Senteret er en arena for å praktisere norsk språk sammen med andre deltakere og medarbeidere.

Vi tilbyr vanligvis også norsk språkgrupper. Disse har nå ferie, og vi arbeider med å tilpasse et tilbud med smittevern regler til høsten. 

I tillegg vil det bli tilbud om norsk språkvenn som kan møtes ute i nærmiljøet.

På gruppene leser vi, skriver og prater sammen om ulike tema innen helse og samfunn. Kom gjerne med forslag til hva du ønsker å snakke om.

Vi hjelper med lekser fra norskkurs, forberedelser til norskprøver og eksamen. Du kan også ta med brev eller annet på norsk som du ønsker å få forklart.

Vi er også behjelpelige med å finne norskkurs og norskøving på internett og andre steder i samfunnet.