Møteplass

Møteplassen er åpen i hele åpningstiden.

Her kan man hvile etter trening, spise matpakke, bli kjent med andre kvinner og dele erfaringer med hverandre.

Her kan man også bruke datamaskin og printer, gjøre lekser og delta på temadager og norsk språktrening.

Her får man også informasjon og bistand opp mot arbeidslivet og det norske samfunnet.

Møteplassen brukes også til å praktisere norsk språk for de som har behov for det.