Korona og smittevern

Helseforum for kvinner følger reglene for smittevern når vi møter deltakere ute, og når vi gradvis åpner opp igjen senteret. Dato for åpning er ikke bestemt. Bransjen har laget et forslag til smittevern regler for trening inne, dette er til vurdering av myndighetene. Disse kan du lese her:

Bransjestandard-smittevern-for-sentre.pdf

Her kan du lese mer informasjon om koronaviruset på flere språk: om hva det er og hvordan du, familien og barna kan forholde deg til dette i hverdagen, i samfunnet, og redusere risiko for smitte:

Informasjon fra Helsedirektoratet om korona på flere språk

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavirus - spørsmål og svar på flere språk

Råd om psykisk helse og mestring på flere språk fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 

Her har IMDI samlet informasjon i forbindelse med korona om nyttige nettsider på flere språk