Informasjon

Helseforum for kvinner informerer om og henviser til andre organisasjoner og aktiviteter i samfunnet, jobbsøkerkurs, frisklivssentraler, helsevesenet og det øvrige tjenestetilbudet.

Vi bistår deltakere med å lese og forstå brev og samhandler eller bistår i kommunikasjon med det offentlige, kurs- og tiltaksarrangører, helsevesenet, arbeidsgivere, organisasjoner, skole, familie m.m.

Vi samhandler for å bidra til løsninger til det beste for den enkelte.

Vi har informasjonsmateriell om andre organisasjoner og samfunnsinstanser med tema innenfor helse, samfunn og funksjonsnedsettelser på norsk og noe på andre språk.