Hvem vi er

Helseforum for kvinner er en ideell organisasjon som startet i 2000. Behovet ble fremmet av ensomme og kronisk syke kvinner som ble oppfordret av leger til å være fysisk og sosialt aktive. Vårt mål er å bidra til styrket helse og muligheter for en bedre hverdag, inkludering, utdanning og arbeid.

Våre medarbeidere er traumeinformerte og har lang erfaring med målgruppens utfordringer og behov. Vi arbeider helhetlig etter en kunnskapsbasert praksis og samarbeider med aktuelle organisasjoner, instanser og fagmiljøer. 

Fra venstre bak: Nina Torgersen, daglig leder og initiativtaker. Ingunn Grasto Wickmann (sluttet). Marthine Seth, fungerende senterleder. Azra Feraget, rådgiver og koordinator for tverrfaglig samarbeid, sykepleier og medisinsk yogaterapeut. Fra venstre foran: Nancy Adel, treningsinstruktør. Hassana Mazzouj, miljøarbeider, treningsinstruktør og ansattes representant i styret. Toyha Vengsholt (sluttet). Fardowsa Moallim, miljøarbeider, treningsinstruktør og erfaringskonsulent.

Styremedlem Arild Aambø. Lege og forfatter. Seniorrådgiver hos Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet.

Tine Venås Kjeldsen, Frivillig koordinator for frivillige norsklærere på en av våre språktrenings grupper. Journalist og kommunikasjonsrådgiver.