Hvem vi er

Helseforum for kvinner

er en idealistisk og uavhengig organisasjon. Startet år 2000 på etterspørsel fra kronisk syke kvinner med sammensatte utfordringer.

Arbeider med:

formidling, inkludering og fellesskap for kvinner med utfordrende helse- og livssituasjon. Har omlag 500 deltakere årlig med bakgrunn fra mer enn 50 land.

Vi arbeider etter målsetningene for det nasjonale folkehelsearbeidet og Oslo folkehelseplan.

Samhandler med:

arbeidsgivere, tiltaksarrangører, offentlige etater, helsevesenet, forskere, skoler, familie og organisasjonsliv.

Medarbeidere med brukererfaring:

tidligere deltakere, lege og sykepleier arbeider som miljøarbeidere og instruktører.

Frivillige:

fagpersoner og andre bidrar med ulike aktiviteter og bistand til deltakere.

Medmennesker:

Vi bidrar til at deltakere opplever trygghet, som igjen er viktig for selvutvikling og mestring.

Resultater viser at:

Flere deltakere får bedre fysisk og psykisk helse, blir mindre pleietrengende, får bedre funksjonsevne, økt motivasjon og bedre livskvalitet. 

Flere deltakere fullfører lettere tiltak, reduserer sykefravær, og får større muligheter i utdannelse og arbeidsliv. 

Dette gir positive ringvirkninger for hele familien, samt for barns oppvekst og utdanning.

Tiltaket bidrar også til friskere alderdom og at eldre kan bo hjemme lengre.

Tiltaket fører også til møte mellom flere kulturer, og at flere minoritetsspråklige får bedre norskkunnskaper og lettere blir inkludert i samfunnet.