Hvem vi er

Helseforum for kvinner er en ideell organisasjon som startet i 2000. Behovet ble fremmet av kronisk syke kvinner som ble oppfordret av leger til å være fysisk og sosialt aktive. Vårt mål er å bidra til styrket helse og muligheter for en bedre hverdag, inkludering, utdanning og arbeid. Hos vårt senter på Vulkan 15 i Oslo tar vi imot rundt 500 deltakere årlig i alder 14-100 år med bakgrunn fra hele verden. Vi samarbeider med en rekke instanser og organisasjoner og vår virksomhet finansieres av flere bidragsytere og Oslo kommune.

Våre medarbeidere er traumeinformerte og har lang erfaring med målgruppens utfordringer og behov. Vi arbeider helhetlig etter en kunnskapsbasert praksis og samarbeider med aktuelle organisasjoner, instanser og fagmiljøer. 

Fra venstre bak: Nina Torgersen, daglig leder og initiativtaker. Ingunn Grasto Wickmann (sluttet). Marthine Seth, fungerende senterleder (sluttet). Azra Feraget, rådgiver og koordinator for tverrfaglig samarbeid, sykepleier og medisinsk yogaterapeut. Fra venstre foran: Nancy Adel, treningsinstruktør. Hassana Mazzouj, miljøarbeider, treningsinstruktør og ansattes representant i styret. Toyha Vengsholt (sluttet). Fardowsa Moallim, miljøarbeider, treningsinstruktør og erfaringskonsulent.

Styremedlem Arild Aambø. Lege og forfatter. Seniorrådgiver hos Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet.

Gunnhild Aakervik, frivillig kursholder og norsklærer hos Helseforum for kvinner. Fagbokforfatter, foredragsholder, norsklærer, lektor i ernæring, helse og miljøfag, samt yogainstruktør. Flerkulturell og internasjonal kompetanse. Lang og bred erfaring med kurs innenfor flere fagfelt for brukere og fagpersoner i kommune, bedrifter og organisasjonsliv. Gunnhild er aktuell med www.fagnorsk.no som tilbyr bøker og hefter til norskopplæring og fagbøker med uike temaer.