Helsefestivalen 2019

Helseforum for kvinner deltar på Helsefestivalen fredag 20 september og lørdag 21 september 2019.

Fredag 20 september kl.9.30-16.00 er det fagseminar om sosial ulikhet i helse på Røde Kors senteret i Oslo.

Lørdag 21 september kl. 11.00-16.00 er det åpen dag med mange aktiviteter og stand fra flere organisasjoner på Youngstorget i Oslo.

Helsefestivalen arrangeres av:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring, www.linkoslo.no 
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info