Formidling

Helseforum for kvinner informerer om og henviser til andre organisasjoners arbeid, tilbud for jobbsøkere, tjenesteapparatet og helsevesenets tilbud m.m.

Vi bistår deltakere med å lese og forstå brev og bistår i kommunikasjon med det offentlige, kurs- og tiltaksarrangører, helsevesenet, arbeidsgivere, organisasjoner, skole, familie m.m. Vi samhandler for å bidra til løsninger.

Videre tilbyr vi samtaler, opplysning og veiledning om kosthold, helse- og livssituasjon, samt bidrar til økt egeninnsats i hverdagen og økt nettverk for brukerne. 

Vi har mye informasjon, også på ulike språk. Spør oss om du lurer på noe.