Formidling

Helseforum for kvinner informerer om og henviser til andre organisasjoner, aktiviteter, jobbsøkerkurs, frisklivssentraler, helsevesenet, ombudene og det øvrige tjenestetilbudet.

Vi bistår deltakere med å lese og forstå brev og bistår i kommunikasjon med det offentlige, kurs- og tiltaksarrangører, helsevesenet, arbeidsgivere, organisasjoner, skole, familie m.m.

Vi samhandler for å bidra til løsninger.

Videre tilbyr vi samtaler, opplysning og veiledning om kosthold, helse- og livssituasjon, samt bidrar til økt egeninnsats i hverdagen og økt nettverk for deltakerne. 

Vi har informasjonsmateriell om andre organisasjoner og samfunnsinstanser med tema innenfor helse, samfunn og funksjonsnedsettelser på norsk og noe på andre språk.