Donasjoner

GI DIN STØTTE!

Vil du bidra økonomisk for å gi kvinner og barn bedre helse og livssituasjon?

Helseforum for kvinner er avhengig av økonomiske bidrag for å drive aktivitetene, koordinere frivillige og bidra til at deltakerne blir inkludert i samfunnet og bevarer god helse. 

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR!

For bidrag, bruk kontonummer: 

1503 29 74519 

Eller

577804