Brosjyre og materiell

Brosjyre for deltakere  

Brosjyre for henvisere 

Timeplan plakat  

Selvforsvar informasjon 

Logo - sort tekst og gjennomsiktig bakgrunn

Logo - hvit tekst og gjennomsiktig bakgrunn

Materiellet er utskriftsvennlig i PDF med farger. Kan printes i A4 eller A5 etter ditt valg, bruk innstillinger i din printerfunksjon. Materiellet er offentlig og kan distribueres der du ønsker.