Bli med

Les om våre aktiviteter her.

Kvinner og jenter fra 14 år bosatt i Oslo med behov for lavterskeltilbud kan delta. 

Det kan være om man:

- har utfordrende helse- eller livssituasjon og behov for å styrke seg psykisk og/eller fysisk. 

- mangler nettverk.

- er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt fra arbeid, tiltak, program eller kurs.

- om man har aktivitetsplikt, eller trenger en aktivitet mens man er på venteliste for tiltak eller mens man søker arbeid.

- har behov for informasjon eller bistand i kommunikasjon med helsevesen, tjenesteapparat, tiltaksarrangør, arbeidsgiver, organisasjoner, skole eller andre.

- trenger å øve seg på å praktisere norsk språk og vite mer om det norske samfunnet.

Egenandel:

Kr. 450 for 6 md. Trenger ikke henvisning. Ledsagere deltar sammen med vedkommende uten vederlag.

Bydeler, Nav og andre instanser kan betale for deltaker, vi sender faktura / EHF-faktura.

Deltakeren må da ha med seg en bekreftelse fra instansen når de kommer hit.  Forespørsel om opprettelse av slik avtale sendes til ingunn@helseforumforkvinner.no

Merk at vi ikke tar imot bekreftelser eller personopplysninger i post eller epost.

Avtale tid før oppmøte:

Man ringer for å avtale tid. Ta med tolk eller oversetter ved behov. Vi har ikke barnepass. 

Velg om du ønsker omvisning (ca. 30 min.) eller om du vil starte opp og registrere deg som deltaker (ca.1-2 timer) med oppstartsamtale og gjennomgang av treningsapparater.

Deltakere kan ved behov ta med seg relevant informasjon til oss for gjennomsyn for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud. Ikke send sensitive personopplysninger i brev eller epost.

Les her for kontaktinformasjon og åpningstider, og Smittevern regler

 

Velkommen!