Bli med

Kvinner og jenter fra 14 år bosatt i Oslo med behov for lavterskeltilbud kan delta. 

Det kan være om man:

- har utfordrende helse- eller livssituasjon og behov for å styrke seg fysisk og mentalt. 

- mangler nettverk, er ensom eller isolert. 

- er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt fra arbeid, tiltak, program eller kurs.

- om man har aktivitetsplikt, eller trenger en aktivitet mens man er på venteliste for tiltak eller mens man søker arbeid.

- har behov for å vedlikeholde eller bedre sin helse eller funksjonsene.

- har behov for informasjon eller bistand i kommunikasjon med helsevesen, tjenesteapparat, tiltaksarrangør, arbeidsgiver, organisasjoner, skole eller andre.

- trenger å øve seg på å praktisere norsk språk og vite mer om det norske samfunnet.

Egenandel:

For private deltakere kr. 450 for 6 md. Man trenger ikke henvisning.

Nav, bedrifter og andre som kjøper avtale hos oss betaler egen pris. Deltakeren må da ha med seg en bekreftelse på dette når de kommer hit. Henvendelser om avtale sendes til post@helseforumforkvinner.no

Avtale tid første gang:

Ring oss på tlf: 22115070 i åpningstiden for å avtale tid. Ta med tolk ved behov. Vi har ikke barnepass. 

Etter inntakssamtale og gjennomgang av treningsapparater kan man delta uten avtale (drop in).

Trykk her for åpningstider og adresse 

 

Velkommen!