Bli med

Alle kvinner og jenter fra 14 år og oppover bosatt i Oslo som har et særskilt behov kan delta. Det kan være om man:

- har utfordrende helse- eller livssituasjon, mangler nettverk, vanskelig for å finne frem i samfunnet.

- er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt fra arbeid, tiltak, program eller kurs. Om man trenger aktivitet mens man er på venteliste for tiltak eller mens man søker arbeid.

- har behov for å vedlikeholde eller bedre sin helse for å bevare eller forbedre sin funksjonsevne og dermed bedre klare sin hverdag mer selvstendig.

- har behov for informasjon om eller praktisk bistand i kommunikasjon med helsevesenet, tjenesteapparater, tiltaksarrangør, arbeidsgiver, organisasjoner, aktivitetstilbud, skole, familie, eller andre.

- har behov for å øve seg på å praktisere norsk språk og lære om det norske samfunnet.

Egenandel:

Man betaler kr. 450 for 6 md. Det er med alt. De som ikke har råd til egenandelen kan søke denne dekket fra Nav, kursarrangør eller arbeidsgiver. Vi har desverre ikke barnepass. 

Avtal tid første gang:

Ring oss på tlf: 22115070 i åpningstiden og avtal tid første gang. Man trenger ikke henvisning.

Etter inntakssamtale, kartlegging og gjennomgang av treningsapparater kan man delta uten avtale (drop in).

Åpningstider

Felles språket er norsk. Man kan ta med tolk ved behov.

Her er heis, ingen trapper. Man kommer inn i lokalet med rullestol, men her er ikke elektrisk døråpner, ring 22115070 så åpner vi for deg. Desverre er det noe trangt i lokalet, men vi er behjelpelige.

Her er heis, ingen trapper. Man kommer inn i lokalet med rullestol, men her er ikke elektrisk døråpner, ring 22115070 så åpner vi for deg. Desverre er det noe trangt i lokalet, men vi er behjelpelige.