Bli med

Kvinner og jenter fra 14 år bosatt i Oslo med behov for lavterskeltilbud kan delta. 

Det kan være om man:

- Har utfordrende helse- eller livssituasjon

- Ønsker å styrke fysisk og psykisk helse

- Trenger et sted å gå til, være aktiv og bli kjent med andre

- Er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt

- Trenger informasjon eller hjelp i kommunikasjon med helsevesen, tjenesteapparat, tiltaksarrangør, arbeidsgiver, organisasjoner, skole eller andre

- Ønske å praktisere norsk språk og vite mer om det norske samfunnet

Man trenger ikke henvisning.

Egenandel:

Man betaler ingenting august-desember 2021

(Vanlig egenandel er kr. 500 for 6 md.)

Ledsagere deltar uten vederlag sammen med deltakeren.

Møt opp i åpningstiden, eller ring for å lage avtale.

Ta med tolk eller oversetter ved behov. Vi har ikke barnepass. 

Velg om du ønsker omvisning (ca. 30 min.) eller om du vil registrere deg som deltaker (ca.1-2 timer) med oppstartsamtale og gjennomgang av treningsapparater.

Deltakere kan ved behov ta med seg relevant informasjon til oss for gjennomsyn for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud. Ikke send sensitive personopplysninger i brev eller epost.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Smittevernregler

 

Velkommen!