Bli frivillig

Helseforum for kvinner er en idealistisk organisasjon med behov for frivillige som kan bistå med ulike oppgaver.

Flere deltakere trenger bistand på grunn av nedsatt funksjonsevne, isolasjon og / eller lite kjennskap til det norske språk og samfunn.

Det er behov for:

Sjåfører med bil som kan kjøre kvinner til aktiviteter, legeavtaler m.m.

Kvinner som kan være støttepersoner, besøksvenn til syke og ensomme, bidra med praktisk hjelp, norskøving og lekser fra norskkurs, lære bruk av data og mobil, gå på tur, utendørs aktiviteter, bli kjent med samfunnet og norsk kultur, hjelpe med å søke arbeid, hjelp med bolig m.m. 

Kvinnelige hjelpeinstruktører / instruktører for lavterskel trening med apparater, tøyning og i grupper. Det er en fordel med ergoterapeut, fysioterapeut, eller relevant erfaring, men ikke avgjørende. Man får opplæring.

Kvinnelig terapeut som gruppe instruktør for mental terapi; eks, tegne, male, bruk av stemme m.m.

Som frivillig:

får du tilgang til et varmt og inkluderende nettverk, svært takknemlige deltakere, fri tilgang til våre aktiviteter og kurs, samt unik kompetanse om målgruppen. Du får også attest og kan bruke dette på din CV. Det kan være fremtidige muligheter for arbeid og egne prosjekter.

Kontakt:

Send epost til post@helseforumforkvinner.no om du er interessert i å være med som frivillig.

Følg oss på facebook

''Når mamma er glad, da blir jeg også glad'' Hilsen Maria 7 år.