Bli frivillig

Helseforum for kvinner er en organisasjon som arbeider for unge jenter og kvinner som vil styrke sin helse og livssituasjon. 

Flere har opplevd traumer og mange sliter med utmattelse, smerter, depresjon og angst.

Vi har behov for frivillige kvinner som innehar forståelse og erfaring med målgruppen, og som er imøtekommende, tålmodige og inkluderende.

For å være frivillig trenger vi å vite hvilke oppgaver du ønsker å gjøre, hvor ofte, samt hvilke dager og klokkeslett som passer for deg.

Frivillige oppgaver for kvinner over 18 år:

  • Smittevern vakt på senteret
  • Norsk språktrening 
  • Turvenn
  • Fysioterapeuter og andre med relevant kompetanse og erfaring, som kan bistå som treningsinstruktør og veileder ved egentrening.
  • Treningsinstruktører med erfaring fra aerobic, zumba o.l. som er interessert i vårt lavterskel konsept og som kan ha treningsgrupper hos oss.
  • Sosionomer, velferdsvitere og andre med relevant kompetanse som kan bistå deltakere med aktuelle saker.
  • Turvenn 1 x pr. måned.
  • Sjåfører med egen bil som kan kjøre deltakere til aktiviteter og annet.

Avtale:

Som frivillig skriver man en forpliktende arbeidsavtale, får informasjon og opplæring. 

Frivillige får tilgang til et varmt og inkluderende miljø og nettverk med flotte deltakere og medarbeidere. Man får unik kompetanse om målgruppen, samt fri tilgang til våre aktiviteter.

Man får også attest til sin CV på forespørsel.

Kontakt:

Ønsker du å bli frivillig send en mail til kontor@helseforumforkvinner.no 

Skriv til oss om hvilke oppgaver du ønsker å bidra med, hvor ofte du ønsker å være frivillig, samt hvilke dager og klokkeslett som passer for deg.

Vi har behov for frivillige som tar inititiativ og viser selvstendighet, som ivaretar profesjonalitet og personvern, samt har lett for å komme i kontakt med målgruppen.

Legg gjerne ved CV hvis du har.