Arbeidsinkludering

Helseforum for kvinner støtter kvinner opp mot arbeidslivet gjennom personlig oppfølging, temadager og samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedrifter som blant annet SPIR og OSLOKOLLEGA om arbeidstrening og språktrening på senteret vårt i Oslo. Vi formidler også stillingsannonser, samt informerer om steder hvor man kan få hjelp til å søke arbeid.