Spørreundersøkelse 2019

Studenter fra OsloMet gjennomførte en spørreundersøkelse hos Helseforum for kvinner i februar/mars 2019.


Resultater

Resultatene viser at majoriteten av deltakerne opplever at de har blitt mer aktive og mestrer mer som et resultat av deltakelse hos Helseforum for kvinner. Vi ser også at flesteparten av kvinnene har fått økt livskvalitet og at mange, i varierende grad, har fått bedre helse etter oppstart i tilbudet.

Se sammendraget her