Brukerundersøkelse 2018-2019

Brukerundersøkelse 2018-2019 hos Helseforum for kvinner ved Kjetil Wathne, førsteamanuensis ved OsloMet.


Helseforum for kvinner: Unikt, livsviktig og jobbfremmende

Helseforum for Kvinner (Helseforum) tilbyr sine deltakere et unikt og livsviktig tilbud som både bidrar til livskvalitet og styrker sjansene for både norske og minoritetstatuskvinner å komme i arbeid eller tilbake til jobb etter en tid med sykdomsmessig nedsatt arbeidsevne. Dette er en påstand som står seg gjennom vår kvalitative forskning om innvandrerkvinners samfunnsdeltagelse og som vi i det følgende belyser gjennom en kort diskusjon om hvordan deltakerne og attføringsapparatet (les: jobbkonsulenter, NAV-ansatte, leger) nyttiggjør seg Helseforums tilbud.

 

Brukerundersøkelsen kan leses her.