Brukerundersøkelser 2015-2017

Helseforum for kvinner har samlet resultater fra tre eksterne brukerundersøkelser i perioden 2015-2017.


Samling av brukerundersøkelser 2015 – 2017

I denne samlingen av brukerundersøkelser ønsker vi å gi leseren et innblikk i måten Helseforum for Kvinner arbeider på og hva slags resultater det skaper. Brukerundersøkelsene er basert på både kvantitative og kvalitative undersøkelser i tidsrommet 2015-2017.

Til sammen er det 168 kvinner med ulike typer fysisk og/eller psykiske utfordringer som har deltatt i undersøkelsene. Deltakere av senteret er hovedsakelig kvinner som kommer fra land utenfor Norge med sammensatte helseutfordringer og utfordringer i sin livssituasjon. I tillegg deltar også deltakere med norsk bakgrunn.

Samlingen kan du lese her.