Brukerundersøkelse 2015

Helseforum for kvinner utførte i 2015 for første gang en ekstern brukerundersøkelse av vårt tiltak med bistand fra Helsedirektoratet og HIOA.


Samarbeid med HIOA og FAFO

Takket være støtte fra Helsedirektoratet kunne vi gjennomføre en kvalitetssikret brukerundersøkelse med bistand fra HIOA og FAFO.

I mars lanserte vi resultatrapporten på Helseforum for kvinner sammen med Helsebyråd Inga Marthe Thorkildsen og andre gjester. I tillegg til å presentere hovedfunnene i rapporten tok flere av våre medlemmer ordet og delte sine erfaringer med Helseforum til de fremmøtte.  

Betryggende funn!

For Helseforum er det betryggende at hovedfunnene i undersøkelsen bekrefter behovet for det helhetlige tiltaket vi er.  Fokuset vårt forblir å tilrettelegge for et sosialt nettverk gjennom å skape en trygg arena for formidling, inkludering og fellesskap.  

Vi er takknemlig for ros og det engasjement vi møtte blant de fremmøtte, både politikere, samarbeidspartnere og andre støttespillere. Dagen ble en flott feiring og annerkjennelse av det arbeidet vi gjør både for ansatte og våre medlemmer.

Vi håper vår resultatrapport vil være av interesse for flere aktører som ønsker å se på det arbeidet vi gjør. 

Resultatrapporten kan du lese her.