Brukerundersøkelse 2014

Helseforum for kvinner har utført en intern brukerundersøkelse for 2014 med spørsmål om helse, funksjonsevne og arbeid. Brukerundersøkelsen gir en pekepinn på resultatene vi har oppnådd.

Sammendraget kan leses her.