Podcast om innvandrerkvinners helse og tilbudet hos Helseforum for kvinner

I sommer ble vi invitert av Batteriet til Radio Latin-Amerika og vi hadde en fin samtale om migrasjonshelse og tilbudet til Helseforum for kvinner.

Hør podcasten her