På besøk hos Voksenopplæringen Rosenhof

Fredag 12 november var vi med på ''Åpen dag'' sammen med flere organisasjoner hos Voksenopplæringen Rosenhof for å møte folk og informere om tilbudet til Helseforum for kvinner.

''Deltakelse i sivilsamfunnet er viktig for integrering, språkopplæring og nettverksbygging. Fysiske tilbud i regi av sivilsamfunnet har vært savnet for våre deltakere under pandemien. Etter gjenåpningen av samfunnet har aktiviteten i organisasjoner økt, og mange ønsker at flere nyankomne innvandrere blir med. Oslo VO Rosenhof vil derfor invitere til åpen dag for frivillige organisasjoner høsten 2021. Her kan deltagere snakke med representanter fra ulike organisasjoner, som holder stand i skolens kantine. På den måten håper vi å nå ut til flere, og ha mulighet til å gi deltagerne informasjon om et bredt spekter av aktiviteter ulike organisasjon tilbyr, samt skape en møteplass mellom frivillighet og nyankomne innvandrere.''