Møteplass folkehelse 2021

Takk til Frivillighet Norge for at vi fikk være med å snakke om folkehelsearbeid sammen med helsemyndigheter og andre organisasjoner. Fattigdom og sosial ulikhet ble av flere trukket frem som viktige faktorer som påvirker folkehelsa, noe vi også ser i stor grad er aktuelt.

Fra programmet: ''De frivillige organisasjonene er et fellesskap som er viktig både for den mentale og fysiske helsen. Pandemien har gjort det enda mer synlig hvor viktig de frivillige organisasjonene er i folkehelsearbeidet. Derfor har vi invitert både fagfolk og organisasjoner for å snakke om folkehelseutfordringene fremover og hvordan pandemien har påvirket frivilligheten.''

Les mer her