Uten språkvenn hadde jeg ikke hatt noen å snakke med

Da pandemien kom opprettet vi nye tilbud, og disse skal vi fortsette med også i fremtiden. Altfor mange er isolert på grunn av helseproblemer og mangel på økonomi til transport. Både med og uten pandemi. Da kan en frivillig språkvenn eller turvenn være god å ha.