Sosiale entreprenører

En del av løsningen

At sosiale entreprenører er viktig både for samfunnet og det enkelte individ er det ingen tvil om. Takk til Ferd for godt initiativ og god debatt. Vi i Helseforum for kvinner er opptatt av dette tema fordi vi kan hjelpe deltakerne våre med opplevelse av jobbmestring og livsmestring samtidig som vi spiller en viktig samfunnsrolle. Så det er spennende å høre hva politikerne tenker om dette og utvikling av sosialt entreprenørskap i samfunnet.

Derfor er vi med på Live-sendingen i dag med Ferd Sosiale Entreprenører.