VÅR INNSATS BETYR NOE!

I perioden 2015-2019 ble det utført fem eksterne brukerundersøkelser med deltakere hos Helseforum for kvinner. Undersøkelsene ble utført av blant annet studenter og en forsker vedOsloMet.


Vårt arbeid betyr mye 

Våre deltakere forteller at arbeidet vårt betyr mye for dem:

  • 95% har blitt mer aktive og mestrer flere ting enn før
  • 80% har fått bedre psykisk og fysisk helse (mindre semerter, utmattelse, depresjon, angst)
  • 77% har fått bedre livskvalitet

I tillegg oppga 63% av de som er i arbeid, arbeidstrening, introduksjonsprogram og lignende at de enten ble friskmeldt eller forebygget sykefravær som følge avdeltakelsen.

Av mødre oppga 72% at deres barn har fått et bedre liv som følge av at de har deltatt i tiltaket. De forteller at de får mer overskudd til å gi bedre omsorg til barna fordi de får mindre smerter og depresjon, bedre søvn og økt energi. Flere forteller at hele familien har fått bedre samspill, sunnere kosthold og lever et mer aktivt liv, går turer sammen m.m. I noen tilfeller har det også avverget potensielle barnevernssaker.

Senteret er et fristed. Vi ser at deltakere opplever en personlig utvikling med økt motivasjon og styrket selvtillit til å gjøre viktige endringer ilivet. Flere klarer å bryte tabuer og bryte med negative miljø og voldelige forhold m.m.

Les mer av våre brukerundersøkelser her