SAMMEN BIDRAR VI TIL LIVSMESTERING OG ARBEIDSMESTRING

Helseforum for kvinner har samarbeidet med OsloKollega for å skape motivasjon, mestring og trygghet for deltakerene!


OsloKollega

Anne Thunblom Ljunggren og Ine Sandmoen i Arbeids- og inkluderingsbedriften OsloKollega uttaler at Helseforum for kvinner er en viktig medspiller i arbeidet med å få flere kvinner med språk og helseutfordringer i jobb! Les mer om hva de skriver her.

Kompetanse og kunnskapsbasert praksis

Helseforum for kveinner arbeider etter målsetningene i det nasjonale folkehelsearbeidet, folkehelseplanen i Oslo og en kunnskapsbasert praksis.

Våre frivillige og ansatte inkluderer både fagpersoner og erfaringskonsulenter som setter brukermedvirkningen høyt.

Gjensidig erfaringsutveksling med blant andre: Folkehelseinstituttet ved enhet for migrasjonshelse, Oslo  Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, OsloMet, Høyskolen Kristiania, Diabetesforbundet og flere organisasjoner. Flere holder temadager hos oss til nytte for våre deltakere.