GRATULERER MED KVINNEDAGEN

Helseforum for kvinner jobber for å fremme god helse, livskvalitet, motivasjon, mestring og tro på seg selv, så man kan styrke sin posisjon både privat og i samfunnet generelt!


Helse og kunnskap gir styrke

Gratulerer med kvinnedagen! Takk til alle som kjemper utrettelig for likestilling, likeverd og rettferdighet. Det starter med å finne sin stemme og egenstyrke!

Hit kommer et stort mangfold i alle aldersgrupper og med variert bakgrunn fra hele Oslo. Her får man trening tilpasset sin helsesituasjon i et trygt og rolig miljø, man kan dele erfaringer, finne nettverk og kunnskap om samfunn, helse, kosthold og aktivitet, samt få samtaler, praktisk hjelp og oppfølging. Her kan man også øve seg på å snakke norsk i daglig tale og være med på våre språktilbud.

Helse og kunnskap gir styrke!

Bildet er fra en av våre aktiviteter med selvforsvar.