SAMMEN FOR INKLUDERING

Helseforum for kvinner arbeider for bedre livskvalitet og inkludering for jenter og kvinner i Oslo. Våre flotte medarbeidere svarer på henvendelser på norsk, engelsk, arabisk, berbisk og somalisk.


Tjenester og aktiviteter

Vi tilbyr flere ulike tjenester og aktiviteter, blant annet:

 • Turvenner
 • Noen å snakke norsk med og lære norsk
 • Hjelp til å være med på våre digitale tilbud
 • Informasjon om korona og vaksine på ulike språk, og samtale rundt dette
 • Temadager om helse, aktivitet og samfunn
 • Samtaler ved ensomhet og bistand ved behov for hjelp i ulike livssituasjoner
 • Informasjon om hvor i samfunnet man kan henvende seg i ulike situasjoner, samt hjelp til å komme i kontakt med disse
 • Samtale med fysioterapeut om tilpasset aktivitet ved smerter og helseplager og hva man kan gjøre selv i hverdagen
 • Generelle råd og samtale om kosthold og fysisk aktivitet i hverdagen
 • Samtale om kosthold og diabetes
 • Hjelp til å finne aktuelle videoer for trening og øvelser som passer for deg

Ta kontakt!

Ta kontakt på tlf. 22115070 eller 21668234 om du ønsker mer informasjon om våre tilbud. De utføres digitalt eller ved personlig møte (ved behov), koster ingenting og er åpent for alle jenter og kvinner.

Tilbudet er gjort mulig takket være støtte fra Velferdsetaten i Oslo kommune