Brukerundersøkelse 2018-2019

Brukerundersøkelse 2018-2019 hos Helseforum for kvinner ved Kjetil Wathne, førsteamanuensis ved OsloMet.

Brukerundersøkelsen kan leses her.