Brukerundersøkelse 2014

Helseforum for kvinner har utført en intern brukerundersøkelse for 2014 med spørsmål om helse, funksjonsevne og arbeid. 

Sammendraget kan leses her.