Brukerundersøkelse 2014

Helseforum for kvinner har utført en intern brukerundersøkelse for 2014 som viser resultater på sysselsetting, helse og funksjonsevne. Den kan du lese her: Sammendrag av brukerundersøkelse 2014