Brukerundersøkelse 2014

Helseforum for kvinner har utført en inter brukerundersøkelse for 2014 som viser resultater på sysselsetting, helse og funksjonsevne. Last ned og les sammendrag av rapporten her.