Veien til god helse og arbeid!

''Uten Helseforum for kvinner ville jeg, mannen min og mange andre kvinner vært syke, mistet jobben og blitt uføretrygdet eller sosialklienter. Og fremtiden for min datter ville heller ikke sett særlig lovende ut. For å hjelpe andre i samme situasjon vil jeg dele vår historie.'' Forteller Fardowsa (34).

''Jeg hadde ingen arbeidserfaring fra tidligere og det var både skummelt og spennende å prøve meg på praksisplass i en kantine gjennom Nav Kvalifiseringsprogram for noen år siden.

Jeg trivdes godt med å arbeide i kantinen, men det var tungt arbeid og etter hvert fikk jeg en del smerter, betennelser og stress. Det ble vanskelig å klare dagene både på jobb og hjemme. Fysioterapi og legebehandling hjalp ikke. Det gikk mot sykmelding.''


''Legen skrev erklæring om min helsesituasjon til Nav. Men saksbehandleren min hadde en annen ide. I stedet for at jeg skulle sykmeldes, så skulle jeg delta hos Helseforum – med plikt å delta her 2 dager i uken (måtte levere underskrevet oppmøteliste) i kombinasjon med 3 dagers jobb i kantinen. Dette var for å holde meg aktiv og unngå at jeg ble sykmeldt.

Enda en ny og skummel, men spennende erfaring lå foran meg. Jeg hadde aldri hørt om Helseforum før. Her ble jeg tatt godt imot og følte meg som hjemme, og det hyggelige sosiale miljøet gjorde at jeg ble mindre bekymret og klarte å stresse ned. Jeg møtte ansatte som forsto mine plager og hadde hatt samme problemer som meg. De ga meg flere tips og råd som har hjulpet meg.

Jeg fikk veiledning for hvordan jeg kunne trene og bruke kroppen på en god måte som passet for meg. Jeg lærte også egenmassasje, pusteteknikk, avspenning, tøyninger, hvilestillinger og fikk råd om kosthold, sko og såler. Flere ting jeg ikke visste om, som jeg kunne gjøre selv.

Ett år senere var smertene borte og jeg følte meg ung og sprek. Endelig kunne jeg løpe og bevege meg normalt igjen. Startet å arbeide mer og gikk tilbake til det normale. Etter hvert kom plagene tilbake, og jeg fant ut at jeg måtte fortsette å gjøre det jeg hadde lært hos Helseforum. Min helsesituasjon er kronisk, og jeg må ta hensyn og vedlikeholde kroppen min.

Dette vekket et engasjement hos meg. Jeg ønsket å hjelpe andre, slik jeg selv har fått hjelp. Derfor søkte jeg om praksisplass hos Helseforum. Heldigvis fikk jeg plass her ved hjelp av Nav. Etter en stund søkte jeg jobb og nå er jeg blitt fast ansatt her.

Jeg lærer mer for hver dag og jeg bruker mine erfaringer til å hjelpe andre. Nå er det jeg som gir veiledning og underskriver oppmøtelister til andre kvinner som kommer hit fra Nav.

Det er flere kvinner som har tungt arbeid i kantine, hotell, barnehage, renhold og hjelpepleiere. Flere har svak muskulatur og ikke erfaring med å være fysisk aktiv, det blir mye smerter.

Det er mange som holder på å bli sykmeldt og ufør. Men ved hjelpe av aktiviteter og veiledning hos Helseforum og stor personlig innsats, så klarer mange flere å stå i ordinært arbeid og arbeidstrening. Tiltaket bidrar også til at kvinner lettere klarer å gjennomføre Nav tiltak og norskkurs. Samhandlingen med andre aktuelle aktører er også viktig.

Kunnskapen fra Helseforum deler vi med familie og venner. Noe min mann har erfart.

Mannen min jobber i Fiskehallen, det er tungt fysisk arbeid som har gitt han mye smerter, så han holdt på å bli sykmeldt. Han ba meg om hjelp, og sammen gjør vi det jeg har lært fra Helseforum og han ble bedre. Derfor har han også unngått sykmelding og er fortsatt i arbeid.

Uten Helseforum så ville både jeg og mannen min vært syke og uten jobb nå, det er vi helt sikre på. Og det hadde ikke sett så bra ut for datteren vår heller.

Vår datter Fartun (13) er født med klumpfot som er smertefullt, og hun har brukt spesialsko og fotsenger (ortopediske såler i skoene) hele livet. Hun er blitt tenåring og selv om foten ser bedre ut nå og legene sier at hun er bra, så har hun mye smerter i bena som hindrer henne å være fysisk aktiv. Hun ble mye hjemme etter skolen pga smerter, og begynte å gå opp i vekt.

Jeg ble bekymret for hennes helsesituasjon og det var trist at hun ikke kunne være aktiv ute med vennene sine.

Fartun hadde et stort ønske om å klare å gå i 17 mai tog og var veldig lei seg for at hun ikke klarte det pga. smerter. Hun belaget seg på å se toget fra TV-skjermen. Det gjorde meg også trist og jeg ville ikke gi opp, jeg ville hjelpe henne.

Jeg tenkte på rådene jeg fikk fra Helseforum ang. såler i skoene, og snakket med hennes behandlere, men de sa at de ikke kunne gjøre noe. Jeg ba Helseforum om hjelp.

Helseforum tok saken og Fartun fikk den hjelpen hun trengte. Hun klarte å gå i 17 mai toget! Nå klarer hun også å løpe og hoppe, og hun er mer ute og aktiv med vennene sine etter skolen. Hun er nå mye gladere enn før.

Jeg er glad for at vi alle er i jobb og i aktivitet. Noen ganger er det så lite som skal til for å endre en skjebne. Vi ønsker å hjelpe andre i samme situasjon.

Datteren vår er blitt inspirert og vil utdanne seg til ingeniør for å løse samfunnsproblemer! Hun har lagt merke til utviklingen i familien vår og alt man kan gjøre selv for å skape løsninger. Snakk om dominoeffekt!

Helseforum har hatt en stor påvirkning i vårt og mange andres liv! Og sparer samfunnet for store kostnader.

Jeg er stolt og glad for å arbeide her. Det er slitsomt og mye å gjøre, det er stor pågang og mange behov, men det er en takknemlig jobb fordi det gir resultater og mange får et bedre liv. 

Jeg ser mange som har det veldig vanskelig, men de gir ikke opp. Helseforum gir dem håp. De ser hva andre klarer og oppdager nye muligheter. Det motiverer og bidrar til enda større innsats.

Brukere forteller at de får bedre fysisk og psykisk helse. De klarer mer på jobb og på hjemmebane. Noen starter å studere. Jeg møter så mye takknemlighet fra brukerne, og det føles godt å gjøre noe meningsfylt.

Så er det den snikende frykten hvert år, med risiko for at Helseforum ikke har nok økonomi til å overleve neste år. Men jeg håper at dette stedet vil fortsette, ellers blir det et stort tap, både for samfunnet og for mange utsatte kvinner, barn og familier.

Jeg takker med dette alle som har gitt støtte og på andre måter har bidratt til at Helseforum eksisterer, særlig Oslo Kommune og Scheiblers Legat. Og alle sykehus, leger, helsepersonell, nav ansatte, bydeler, frisklivssentraler, organisasjoner, ombud, familiemedlemmer, skoler, arbeidsgivere, tiltaksarrangører, forskere, studenter og andre som samarbeider og finner løsninger sammen med oss.

Håper Helseforum får mulighet til å fortsette arbeidet og vise frem resultatene som oppnås.

Vi skal gjøre det vi kan for at kommunen får støtten mangedobbelt tilbake i verdi av innsparte samfunnskostnader.''

Hilsen Fardowsa (34)