Helseforum for kvinner er 15 år !

Siden år 2000 har vi bidratt til at flere tusen kvinner er blitt friskere og mer aktive. Mange kvinner med sammensatte utfordringer har oppnådd bedre livskvalitet, funksjonsevne og klarer å stå i arbeidslivet. .

Vi takker alle samarbeidspartnere og andre som har bidratt i arbeidet. I 2015 feirer vi 15 år!