Pårørendekonferansen 2021

Dato: Onsdag 22/09/21
Tidspunkt: 10:00 - 15:00
Sted: Digitalt

Årets Pårørendekonferanse!

Det er snart bare én måned igjen til årets Pårørendekonferanse med faglig påfyll og erfaringsutveksling til deg som er pårørende eller fagperson. Helseforum fungerer ofte som pårørende for deltakere hos oss som ikke har familie og eller nettverk! 

Årets tema er «Bærekraft – kraft til å bære»

Hva må til for å greie pårørenderollen, hva hjelper, hvordan kan vi støtte dem som bærer tungt lenge og hvordan skal fagpersoner kunne finne tid til å møte pårørende på en god nok måte?