Samarbeid

Helseforum for kvinner har bredt samarbeid og samhandling med offentlige etater, kurs- og tiltaksarrangører, helsevesenet, arbeidsgivere, organisasjonsliv, forskere, høyskole, universitet, brukernes familier m.m.

Det inngås avtaler med ulike instanser for deltakere og oppmøte blir bekreftet. Deltakeren tar med seg et skriv fra instansen som bekrefter at hun kan bruke deres avtale hos Helseforum for kvinner.

Vi tar imot gruppebesøk og gir omvisninger. Støttekontakt deltar uten vederlag.

Ta kontakt på post@helseforumforkvinner.no eller 21668234 for mer informasjon.

Helseforum for kvinner takker for støtte fra Oslo Kommune og Studieforbundet Solidaritet, samt ExtraStiftelsen i samarbeid med Mental Helse, og bidrag fra Stiftelsen Scheibler.