HELSEFORUM FOR KVINNER (HFK)

Vi arbeider med formidling, inkludering og fellesskap for kvinner med utfordrende helse- og livssituasjon og driver et lavterskel senter i Oslo.

Se hva som skjer